nahalyoga.life

ارائه بهترین خدمات و تجهیزات ...

اولین باری که در دوره
یوگای استاد،راجع به چاکراها و بدن های فراتر از بدن فیزیکی شنیدم احساس کردم موجی از آرامش وارد تمام سلول های تنم شد که نهال تو فقط جسم نیستی.
انقدر برام هیجان انگیز بود که شروع به تحقیق کردم و این تحقیق در تمام یازده سال آینده ادامه داشت.
در حال حاضر در کنار یادگیری از اساتید در حال ارائه و آموزش مطالبی هستم که تا اینجا فراگرفتم.
می دونم که قدم در مسیری بی انتها گذاشتم و هیچ چیزی خوشایند تر از وسعت آگاهی برای جان نیست.

در حال حاضر با بهره گرفتن از محضر استادان بی نظیر و همراهی ایشان درصدد ارائه دوره ها و خدمات ذیل هستم:
دوره های یوگا، منتورینگ نجوم ، شناخت بدنها و جهانها ، چاکرا درمانی، ریتریتعای چند روزه برای پاکسازی و اصلاح و بالانس انرژی ،اصول مراقبه ، ذهن آرامی، پرتوشناسی،درمان از طریق نور و پرانا، رنگ درمانی ،درمان با کریستالها، تغییر باور ها و عادات فردی ، شناخت تاثیر گیاهان و عصاره های گیاهی در درمان

یوگا ویژه ترین کلمه برای توصیف تمام این خدمات است. یوگا اتحاد ذهن، جسم و روح رو به همراه داره. و من سعی دارم با بهره گیری از همکاری و همراهی اساتید کم نظیر در هر یک از این مباحث و با تکیه بر دانش شخصی و سابقه خودم دریچه ای برای ورود نور و اشراق به زندگی تک تک مخاطبین باز کنم.

نور خرد و آگاهی جمعی و گسترش عشقی بی قید و شرط خواسته قلبی من و تمام کسانیست که در این امر کنارمون هستند.

اینجا از همه چیز خواهید شنید و با ابعاد بینظیر وجود خودتون آشنا خواهید شد.

به امید حضور نور،عشق و اراده الهی در تمامی لحظات زندگیمون 🦚

قلبا از اعتمادتون سپاسگزارم
نهال

خدمات یوگای در نهال یوگا

Rs-service

یوگای هاتها

در مجموعه نهال یوگا سعی شده است تا با آخرین متدها در سبک یوگا و مدیتیشن شما را در راستای رسیدن به آرامش کمک کند

Rs-service

یوگای آشتانگا

در مجموعه نهال یوگا سعی شده است تا با آخرین متدها در سبک یوگا و مدیتیشن شما را در راستای رسیدن به آرامش کمک کند

Rs-service

یوگای لینگار

در مجموعه نهال یوگا سعی شده است تا با آخرین متدها در سبک یوگا و مدیتیشن شما را در راستای رسیدن به آرامش کمک کند

کلاس های عمومی یوگا

کارهای قابل ارائه توسط ما

Rs-service

چالش های هفتگی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Rs-service

مربی خصوصی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

Rs-service

کلاس های گروهی

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.

آخرین خبرهای ما